Μια φαρέτρα για τον φυσικό

Tο βιβλίο “Μια Φαρέτρα Για Τον Φυσικό” διανέμεται με Άδεια Creative Commons ΒY-NC-ND 3.0.

Μπορείτε να κατεβάσετε το βιβλίο δωρεάν κάνοντας κλικ εδώ ή εδώ

Λίγα λόγια για το βιβλίο

Το βιβλίο αποτελεί μια συλλογή 33 φύλλων εργασίας χρήσιμων για τη διδασκαλία της φυσικής στο Γυμνάσιο. Πρόκειται για φύλλα εργασίας που έχουν προκύψει ως αποτέλεσμα μιας συνεχούς κυκλικής διαδικασίας δοκιμών, εφαρμογών, διορθώσεων και αλλαγών που έλαβε χώρα από το 2010 μέχρι σήμερα, σε γυμνάσια του νομού Ξάνθης.

Στην εισαγωγή του βιβλίου περιγράφεται μια προτεινόμενη διδακτική πρόταση εφαρμογής των φύλλων εργασίας, ενώ κάθε φύλλο εργασίας συνοδεύεται από οδηγίες για τον εκπαιδευτικό (απαιτούμενα υλικά, προβλεπόμενη χρονική διάρκειά, διευκρινίσεις, ενδεικτικές απαντήσεις, συμβουλές της διδακτικής των φυσικών επιστημών κ.α.).

Το βιβλίο προλογίζει ο ακαδημαϊκός Βασίλης Τσελφές (Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών).